سرخط خبرها

فریاد رسای مردم مظلوم و انقلابی کهن شهر تاریخی نهاوندیم.

در این گفتمان، آخرین اخبار وتحلیل های سیاسی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی و فرهنگی به اشتراک گذاشته خواهد شد.

معرفی مفاخر و بزرگان نهاوند، همواره مورد نظر ماست، چرا که شناخت مفاخر، تداوم مسیر درخشان آنان و تسهیل گر پیشرفت و توسعه در هر جامعه ای است.

ما، دراین مقال، برآنیم تا مانند همیشه، در کنار مردم نهاوند باشیم.

نهاوند، شهر تاریخی، دروازه ی ورود اسلام به سرزمین های خلافت شرقی، سرشار از اندیشه های ناب وجوانان افتخار آفرین است.

نهاوند، شهر ثروت های خفته است و هميشه از عدم مدیریت مناسب و اختلافات، زيان هاي فراوان دیده است.

آمده ايم، در کنار مردم سرافراز نهاوند، افتخاراتشان را پی بگیریم.

تا، که قبول افتد و چه در نظر آید.