سرخط خبرها

مش صادق رفته بود عدليه بخاطر پیگیری خواسته ی مرحوم ابوی که گفته بود ماهی یکبار باید بری عدليه گشتی بزنی واز ضجه وناله ی مجرمان، درس عبرت بگیری وآدم شوی!!!!

اما....برگشته بود وخيلي عصبانی بود.

مرتب قدم ميزد وبا صدای بلند با خودش حرف ميزد.... خدا هي خدا..... عه دس ای مدیران بی لیاقت...طرف عه جماعت اطباء، ملیو ملیو، پیل بی زو گرفته که آت آشغال عفونی مطباشونه هفته ای دو گل جمع کنه بوره در دستگاه آشغال سوز،بسوزنه....آمیه، پیلانه گرفته...... وره ظاهر سازی وا اتول مخصوص آت آشغالانه جمع کده برده.......امااااااا عه همو اول به مدت چندین ماه،وه جا ایکه آت آشغالانه به وره، وا، دسگاه بسوزنه تا، تبدیل بان وه آت آشغال بی خطر،هموجوری بدون اقدام، بردشو تورکو تورکو،قاطی آت آشغالا معمولی!!!!!!!!!خدا هي خدا،شی بوم وه ای جماعت که وره مردم ارزش قائل نی سن!!!!

تازه، اسه،محیط زیست عه خاوو، وری سیه،پی برده....دمشو گرم،هنی ام خوعه،اير،هي ور نمسان شی مکدیم.....عریضه بردن وره عدليه،وی وی....سر وکارشو افتیه وا درس عبرت سازا،خدا وشو رحم کنه، سر،دسه ی،جماعت اطباء هم،وا اونا،قراردادشونه لغو کده.....وا يه شرکتی خارج از شهر خوش نشینا،قرارداد بسته.....که دیه مرتب میان آت آشغالانه مورن... مسوزنن.

اسه....بلدیه ی شهر خوش نشینا،که يه لقمه چرب چیلی، عه دس دیه، وش آمیه زور!!!! آمين رفتن آت آشغالا قدیمی نه،رختن جلو مطب سر دسه اطباء، فیلم سیم نمایی ساختن.....که بلنش جر،عه دووآره،واشو قرارداده بونه!!!!!!اما دیه مرغ عه قفس پرسه!!!!!

مش صادق يه ریز با صدای بلند همه این ماجرا رو تکرار میکرد.....خلاصه امرو،که رفتی م عدليه، مشاور کارگردان عو فیلم سیم نمایی نه اوردن که چونه ایجو!!!!

خلاصه اشکی مه رخت که دل مه ورش مسوخت.... وه نظرم وره عبرت خیلی خوو بی!!!! مه چم والله،نه نم، خدا بيامرز موفتا،ای پیلا خوردن نرن،عه يه جایی ت مزنن در.

اسه،نمی نم،شی کنم،درس عبرت بی رم یا نی رم...والله وا ای شهر مو!!!هي نما،عبرتم بی ری!!!

نظرات (0)

امتیاز 0 از 5 از مجموع 0 رای
نظری برای این مطلب وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر توسط مهمان
امتیاز به مطلب:
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location