سرخط خبرها

مش صادق رفته بود نانوائی شاطر حیدر برای گرفتن نان داغ و تازه مش صادق رفته بود نانوائی شاطر حیدر برای گرفتن نان داغ و تازه آخه امروز ظهر گل نساء، آب گوشت بار گذاشته و همه منتطرند تا با آمدن مش صادق درب دیگ را بگشایند و آبگوشت و سبزی و و ترشی و سنگک را باهم بفرستند به چاه ویل معده شان.

انتظار به درازا کشید و مش صادق خسته و کوفته با چند نان سنگک مچاله شده وارد منزل شد و باز هم غرزدنهای او شروع شد ...اخه ، وه مه چه !! تو هرچی هسی وره خوت هسی !! جیما خوته پر کدی،ای سه  آمییی خرجش کنی با ی وکیل مردم .

بابا یارو آمیه موه مه مخوام بام وکیل شهرتو، قبلا هم سابقه خدمت دارم وه کجون و کجون و کجووو !!!

ای دفه، وه، مه، رأی بیت تا کاری وره تو بکنم ، کارستو!!

چل سال وره مردم دِوِسم. او یکی آمیه مُوه، مه، فرموندار بی ام، یکی موه مه زمینخوار بی ام .....وقتمه گرفتن ...  ماطَلِم کِدَن ...  سنگکم یخ کد وشو گفتم : په نتیجه او سی چل سال مدیریت شما کجونه!! 

چه ای شهر ایجوره!! په چه ،هی چی نه ریم .عُو زمو که رئیس بییت شی کدید!! چه او موقع نیا مایت دُم ایما!!  ای چار سال کجو بییت!! ای همه پیل عه کجو آوردیت !! ای سه آمی ییت وره رأی!!  کلاه بلییت سرمو!! چه عو سو که استاندار ، فرماندار و زمین خوار تشیف داشتید کاری وره مردم ای شهر نکدید مردم خوشو خووو مشناسنتو ...

مردم ای شهر عَتو مِتَرسَن ، واهِمه دارَن ازه تو . ایجو که شما موعید وِه بالا بالا وصلید ، مِتَرسَن  شمانم بَرید تُرهِ دَس او یکی . وا طمطراق و هزار تا شعار ... تا وِش رَسِسیت ، یه دَفه بَلیتو بَرید فرنگستونِ چِش آبیا ، خیلی وه تو خوش بیذَره و رأی مَردِمَم هیچی ! !

والله وا ای نوناشو

نظرات (0)

امتیاز 0 از 5 از مجموع 0 رای
نظری برای این مطلب وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر توسط مهمان
امتیاز به مطلب:
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location