سرخط خبرها

دکترعلی ترکاشوند متخصص جراحی عمومی

هویت زیربنا و خمیرمایه اجتماعی هرفرد است واگراین جان معنوی را از کالبد انسانی او بگیریم استمرارحیات اجتماعی ناممکن خواهد شد.

هویت یاهمان کیستی فرد ابعاد متنوعی دارد که هرچه پرشاخ وبرگ تر باشدپربارتر خواهدبود.

نقطه آغازین شکل گیری هویت اجتماعی ازخانواده شروع می شود بعدبه محله وروستا وشهر و اجتماع می‌رسد.

هویت اجتماعی، که زمینه ساز غرور وغیرت ملی وتحول آفريني وتحرک بنیادین اجتماعی است.

هویت محلی زیرساخت هویت اجتماعی وملی است و این دو به ناچار ازهم متاثر خواهند شد. برای دگرگونی ویا تقویت هویت ملی ناگریزیم که به هویت محلی توجه کنیم.

دردنیای تکنولوژی وفضای مجازی، توجه به هویت محلی رفته رفته درحال رنگ باختن است. وشاید هم ابن توهم اشتباه وخطرناک پیش بیاید که دیگرنیازی به‌آن نیست.

این مسئله باعث ظهور پدیده های اجتماعی نامطلوب وانواع آسیب های اجتماعی خواهد شد.

بحران هویت وخلا هویت از پیامدهای این پدیده نامیمون ونامبارک است.

یکی از ارکان هویت محلی ، محلات وروستاهایی است که درآن دیده بازکرده ایم ورشد ونمو یافته ایم.

زادگاه خمیرمایه واصل هویت است وتوجه به آن ضرورتی اجتناب ناپذیراست.

واقعیت این است که اکنون زمان توجه وتیمار بیشتر هویت محلی وبومی فرارسیده است.

تمرکز زدایی از نگاه وتوجه فرهنگی ومحله محوری آن یکی از راهکارهای احیای هویت محلی است.

توجه خاص به محلات وروستاها وتوجه به زیرساخت های رفاهی فرهنگی آموزشی منطقه ای، کوچکترین کاری است که می‌توان دراین مسیر خطیر انجام داد.

رعایت عدالت وشفافیت درتوزیع بودجه هرچند ناچیز فرهنگی به خصوص در مناطق دوردست وکمتر برخوردار گامی است بسیار مهم دراین راستا که اگر ازآن غافل شویم هویت ملی جامعه به خطر خواهد افتاد.

در این زمینه باید به مساجد به عنوان تنها پایگاه فرهنگی محلات وروستاها توجه ویژه ای شود.

درحالی که حمایت مالی مساجد وکانون های فرهنگی درهاله ای ازابهام قرار دارد!!!

واین مراکزحتی برای تامین هزینه آب وبرق وگازهم دست به دامان مردم. نهادهای غیرفرهنگی می شوند!!!

بااینکه علاوه برارشاد اسلامی ،سازمان تبلیغات اسلامی واداره اوقاف متولیان امور مساجد وکانون های فرهنگی مساجد محسوب می شوند.

ولی متاسفانه درب اکثز کانون های فرهنگی بسته است وعملا هیچ فعالیتی در آنهاصورت نمی گیرد.

کانون های فرهنگی مساجد می‌توانند پایگاه‌های جامع وکامل جهت پرورش استعدادهای جوانان وپرکردن اوقات فراغت وهمچنین آموزش مهارت‌های فردی واجتماعی وایجاد شورونشاط ورفع افسردگی اجتماعی در روستاها ومحلات باشند.

گسترش فرهنگ کتاب وکتاب خوانی چیزی نیست که به آن نگاه متمرکز داشت این فرهنگ ارزنده را باید ازدل محلات وروستاه احیا کرد وگسترش داد.

نیزکانون های فرهنگی مساجد است که می‌تواند باجلوداری همه جانبه درامور فرهنگی ومهارتی وعلمی وباایجاد رقابت سالم والگو آفريني درایجاد هویت غرورمند محلی ایفای نقش کنند.

تاجایی که جوان امروزی ازآوردن نام زادگاهش به جهت فقر فرهنگی وزیرساختی خجالت نکشد وبلکه باهوبت بخشی محلی به محله وروستای خود افتخارکند.

کلام واپسین اینکه پدیده های نامیمون فرهنگی وآسیبهای اجتماعی با تقویت فرهنگ وهویت محلی وبه دنبال آن نشاط وتحرک مثبت دربین محلات وروستا ها قابل حل است.

امری که مسئولیت حاکمیت را در تقویت، نظارت وهدایت بودجه فرهنگی درمسیر راستین خود سنگین تر می کند.

وظیفه ای خطیر که استمرارغفلت ازآن می‌تواند جامعه را به پرتگاهی سهمگین سوق دهد که دیگرنجات ازآن ناممکن خواهد بود.

نظرات (0)

امتیاز 0 از 5 از مجموع 0 رای
نظری برای این مطلب وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر توسط مهمان
امتیاز به مطلب:
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location