سرخط خبرها

پیام مردمی

اینجا به فاصله کمتر از صد متر از میدان 22 بهمن در خیابان شریعتی یکی از تنها دو پارکینگ خودرو در سطح شهر است که شهروندان از ان استفاده می کنند.
پارکینگی در مرکز شهر ' با بویی متعفن که از انباشت انبوهی زباله به مشام می رسد و هر گذرنده ای را ازار می دهد.
مکانی که در واقع محل جمع اوری زباله ست نه پارکینگ .
بوی بد پیچده در فضا و شیرابه جاری شده در روی زمین صحنه زشت و نامناسبی ایجاد می کند که زیبنده کهن شهر نهاوند نیست مضافا بر اینکه ازنظر بهداشت هم جای ایراد و اشکال دارد .
کاش متولیان بهداشت گذارشان به این قسمت می افتاد و بر بهداشت و سلامت شهروندان نظارت می کردند .
قطعا جای این باکس جمع اوری زباله نباید اینجا باشد و امید است شهرداری در این مورد اقدامی مناسب به عمل اورد .

نقی ایراندوست....فرهنگی و فعال اجتماعی

دکتر زهرا رضوی
مرکز مشاوره دکتر جلالوند

اخبار ایران و جهان

ستاره های دنباله دار

پیشنهاد سردبیر

عکس نوشت

ویدئو